Biểu tượng nguyệt quế

Cây nguyệt kế, cũng như mọi thứ cây vẫn xanh tươi suốt mùa đông, gắn Với hệ biểu tượng bất tử, hẳn là người La Mã đã không quên điều này, khi họ lấy nguyệt quế làm biểu tượng cho vinh quang, vinh quang của nghề binh cùng như của trí tuệ. Vả lại, ngày xưa người ta cho rằng cây này phòng chống khỏi bị sét đánh: đặc tính này liên quan với đặc tính thứ nhất.

Cây nguyệt quế 2

Nghĩa biểu tượng bất tử ấy cũng được biết đến ở Trung Hoa: người ta quả quyết rằng trên mặt trăng có một cây nguyệt quế và một ông tiên. Chính dưới gôc cây nguyệt quế này (cây thuốc) mà con thỏ trên cung trăng nghiền tán dược thảo để chiết lấy thuốc trường sinh bất tử.

Là loại cây được cung hiến cho thần Apollon, nguyệt quế tượng trưng cho bất tử đạt được bằng chiến thắng. Vì vậy lá cành của nó được dùng làm vòng danh dự đặt trên đầu các anh hùng, các thiên tài và hiền nhân. Là cây của Apollon, nguyệt quế cũng biểu thị những điều kiện tinh thần của thắng lợi: sự khôn ngoan kết hợp với đức tính anh hùng.

Ở Hi Lạp, trước khi tiên đoán, Pythie và các thầy bói nhai hoặc đốt cành nguyệt quế - được dâng cho Apollon, cây này xem như được truyền cho những khả năng bói toán. Những ai được Pythie cho một lời đáp thuận lợi, trở về nhà với vòng nguyệt quế trên đầu. Nguyệt quế tượng trưng cho những đức độ của Apollon, sự thông phần với những đức độ ấy qua tiếp xúc với cây * thiêng này đặt con người vào trong mối quan hệ đặc biệt với vị thần từ nay sẽ che chở người ấy về truyền cho một phần những quyền năng của mình. Cũng như sữa nguyệt quế nêu bật tổ hợp biểu tượng: bất tử - tri thức bí truyền.

Cây nguyệt quế

Viết bình luận