Những bài văn hay Trung Học Phổ Thông

Những bài văn hay Trung Học Phổ Thông, tổng hợp những bài văn mẫu hay Trung Học Phổ Thông, hướng dẫn làm văn Trung Học Phổ Thông

Tuyên ngôn của trái tim của R. Ta-go

Tuyên ngôn của trái tim của R. Ta-go

Có lẽ tạo hóa biết đã lỡ tay ban phát cho con người một đặc tính rất dễ thương và cũng rất dễ ghét là lòng ham muốn sở hữu, nên lại trao tặng cho con người trái tim. Cái trái đỏ phập phồng nhịp nhàng ở ngực bên trái của mỗi con người...

Tuyên ngôn của trái tim của R. Ta-go

Tuyên ngôn của trái tim của R. Ta-go

Có lẽ tạo hóa biết đã lỡ tay ban phát cho con người một đặc tính rất dễ thương và cũng rất dễ ghét là lòng ham muốn sở hữu, nên lại trao tặng cho con người trái tim. Cái trái đỏ phập phồng nhịp nhàng ở ngực bên trái của mỗi con người...

Phân tích Bài thơ số 28 của R. Ta-go

Phân tích Bài thơ số 28 của R. Ta-go

Bài thơ số 28 nằm trong tập thơ Người làm vườn và được xem là một trong những bài thơ tình hay nhất thế giới. Người làm vườn rất tiêu biểu cho giọng thơ giàu chất trữ tình và chất triết lí của Ta-go, vừa thể hiện tâm hồn Ân Độ...

Phân tích Bài thơ số 28 của R. Ta-go

Phân tích Bài thơ số 28 của R. Ta-go

Bài thơ số 28 nằm trong tập thơ Người làm vườn và được xem là một trong những bài thơ tình hay nhất thế giới. Người làm vườn rất tiêu biểu cho giọng thơ giàu chất trữ tình và chất triết lí của Ta-go, vừa thể hiện tâm hồn Ân Độ...

Giá trị nhân văn và vẻ đẹp của bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin thể hiện như thế nào qua hai câu thơ: "Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,", "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Giá trị nhân văn và vẻ đẹp của bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin thể hiện như thế nào qua hai câu thơ: Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Tôi yêu em là một trong những bài thơ tình nổi tiếng của A.X. Pu-skin, được khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với A.A. Ô-lê-nhi-na (con gái của A.N. Ô-lê-nhin, Chủ tịch Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga) - người mà mùa hè năm 1829...

Giá trị nhân văn và vẻ đẹp của bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin thể hiện như thế nào qua hai câu thơ: "Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,", "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

Giá trị nhân văn và vẻ đẹp của bài thơ Tôi yêu em của Pu-skin thể hiện như thế nào qua hai câu thơ: Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,, Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Tôi yêu em là một trong những bài thơ tình nổi tiếng của A.X. Pu-skin, được khơi nguồn từ mối tình của nhà thơ với A.A. Ô-lê-nhi-na (con gái của A.N. Ô-lê-nhin, Chủ tịch Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga) - người mà mùa hè năm 1829...

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.x. Pu-skin

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.x. Pu-skin

Pu-skin (1799-1837) là Mặt trời của thi ca Nga (Léc-môn-tốp). Trong cuộc đời ngắn ngủi, bất hạnh của mình, Pu-skin đã để lại cho đất nước Nga và cho nhân loại những áng thơ tuyệt vời. Ngoài những trường ca nổi tiếng như Rút-slan và...

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.x. Pu-skin

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.x. Pu-skin

Pu-skin (1799-1837) là Mặt trời của thi ca Nga (Léc-môn-tốp). Trong cuộc đời ngắn ngủi, bất hạnh của mình, Pu-skin đã để lại cho đất nước Nga và cho nhân loại những áng thơ tuyệt vời. Ngoài những trường ca nổi tiếng như Rút-slan và...