Những bài văn hay Lớp 12

Những bài văn hay Lớp 12, tổng hợp những bài văn mẫu hay Lớp 12, hướng dẫn làm văn Lớp 12

Phân tích truyện ngắn Vi hành để thấy một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, một bút pháp mỉa mai, châm biếm bậc thầy của Nguyễn Ái Quốc

Phân tích truyện ngắn Vi hành để thấy một sáng tạo nghệ thuật độc đáo, một bút pháp mỉa mai, châm biếm bậc thầy của Nguyễn Ái Quốc

Trong sáng tạo văn học của Nguyễn Ái Quốc, nghệ thuật trào phúng chiếm một vị trí đặc biệt. Với nghệ thuật trào phúng, Nguyễn Ái Quốc đã phơi bày bản chất tàn bạo, giả dối của chế độ thực dân Pháp. Cũng với nghệ thuật ấy,...

Bình giảng đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ trong nhà giam trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Vì sao tác giả coi đó là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có?

Bình giảng đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ trong nhà giam trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân. Vì sao tác giả coi đó là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có?

Chữ người tử tù là truyện ngắn xuất sắc trong tập Vang bóng một thời, tập sách đầu tiên trong đời viết văn của Nguyễn Tuân (1940). Ở truyện ngắn này, dường như bao nhiêu bút lực của nhà vãn đều dồn hết vào cảnh người tử tù Huấn Cao ...

Trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân có hai nhân vật đặc sắc là Huấn Cao và viên quản ngục Nếu cần chọn một trong hai nhân vật đề làm rõ sự sáng tạo độc đáo của tác giả, Bạn sẽ chọn nhân vật nào? Hãy cho biết, tại sao lựa chọn như vậy?

Trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân có hai nhân vật đặc sắc là Huấn Cao và viên quản ngục Nếu cần chọn một trong hai nhân vật đề làm rõ sự sáng tạo độc đáo của tác giả, Bạn sẽ chọn nhân vật nào? Hãy cho biết, tại sao lựa chọn như vậy?

Một Bài làm đầy đủ, trước hết cần xác định tác phẩm và nhân vật văn học bao giờ cũng là sản phẩm của sự sáng tạo (hư cấu), ngay cả khi tác giả vay mượn và tỏ ra trung thành với mẫu người thực, việc thực ngoài đời....

Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người ở phố huyện nghèo lúc chiều trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chú ý làm rõ những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả của tác giả)

Phân tích hình ảnh thiên nhiên và con người ở phố huyện nghèo lúc chiều trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chú ý làm rõ những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả của tác giả)

- Thạch Lam là hiện tượng đặc biệt trong vàn học lãng mạn 1930 - 1945. Ông có sở trường về truyện ngắn. Vãn phong của Thạch Lam trong trèo, nhẹ nhàng, gợi cảm. Và đằng sau những trang văn tinh tế đầy cảm xúc ấy là tấm...