Đọc Nhật kí trong tù của Hồ Chủ tịch, nhà thơ Hoàng Trung Thông viết: "Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp...vẫn mênh mông bát ngát tình". Em hiểu bốn câu thơ trên như thế nào? Chọn và phân tích những câu thơ tiêu biểu trong Nhật kí trong tù để làm sáng tỏ ý thơ

Đọc Nhật kí trong tù của Hồ Chủ tịch, nhà thơ Hoàng Trung Thông viết: Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp...vẫn mênh mông bát ngát tình. Em hiểu bốn câu thơ trên như thế nào? Chọn và phân tích những câu thơ tiêu biểu trong Nhật kí trong tù để làm sáng tỏ ý thơ

Giản dị và thực tế như cuộc sống đời thường, thơ văn Bác đi vào lòng người rất nhẹ nhàng, sâu sắc, mà khi đọc ta không thể nào quên; cũng như bao nhà thơ, nhà văn khác, khi đọc Nhật kí trong tù, nhà thơ Hoàng Trung Thông...

Chủ tịch Hổ Chí Minh là một nhà thơ lớn, nhưng trong Nhật kí trong tù, Người lại cho rằng mình không phải nhà thơ và viết:"Ngâm thơ ta vốn không ham...Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do". Hãy giải thích những câu thơ trên của Bác Hồ.

Chủ tịch Hổ Chí Minh là một nhà thơ lớn, nhưng trong Nhật kí trong tù, Người lại cho rằng mình không phải nhà thơ và viết:Ngâm thơ ta vốn không ham...Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Hãy giải thích những câu thơ trên của Bác Hồ.

Bác Hồ làm thơ và thơ Bác Hồ là một hiện tượng văn học độc đáo và hấp dẫn. Từ 1941, sau ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài đi tìm “hình của nước” trở về hang Pắc Bó cho đến năm 1969, khi Người từ biệt chúng ta “đi gặp cụ Các Mác...

Quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan điểm sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận mình là nhà thơ, nhà văn mà chỉ là người bạn của văn nghệ, người yêu văn nghệ. Những rồi chính hoàn cảnh thôi thúc, nhiệm vụ cách mạng yếu cầu, môi trường xã hội và thiên nhiên gợi cảm...Quan điểm sáng tác vãn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cảm nhận về sự nghiệp thơ văn của Hồ Chí Minh

Cảm nhận về sự nghiệp thơ văn của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc (1890 - 1969) là người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà thơ lớn của đất nước ta trong thế kỉ XX. Sự nghiệp chính của Người là hi sinh phấn đấu cho độc lập tự do và cơm áo hòa bình của nhân dân ta....

Sự bình dị trong lối tả cảnh của nhà thơ Anh Thơ

Sự bình dị trong lối tả cảnh của nhà thơ Anh Thơ

Anh Thơ từ lâu chỉ chuyên lối thơ tả cảnh, mà lại tả những cảnh rất tầm thường: một phiên chợ, một đứa bé quét sân, một vài mụ đàn bà ngối bắt chấy. Thơ của người biệt hẳn ra một lối. Có kẻ sẽ cho Anh Thơ là người vô tình....

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm để làm rõ khung cảnh của thiên nhiên và tâm trạng của con ngươi trong buổi tiễn đưa

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm để làm rõ khung cảnh của thiên nhiên và tâm trạng của con ngươi trong buổi tiễn đưa

Trong kho tàng thơ ca, chúng ta đã gặp nhiều bài viết về đề tài tống biệt, nhất là trong thơ Đường và thơ của các sĩ phu yêu nước Việt Nam. Thâm Tâm cũng chọn đề tài này và viết theo thể hành, một thể thơ cổ phong có trước thơ Đường luật...

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm

Trong phong trào Thơ mới, nhiều nhà thơ sáng tác không nhiều nhưng ấn tượng để lại rất sâu đậm. Thâm Tâm là một trường hợp như vậy. Nét riêng trong thơ ông là giọng điệu trầm hùng và rắn rỏi, nói lên nỗi day dứt về thế sự và con...