Chủ tịch Hổ Chí Minh là một nhà thơ lớn, nhưng trong Nhật kí trong tù, Người lại cho rằng mình không phải nhà thơ và viết:"Ngâm thơ ta vốn không ham...Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do". Hãy giải thích những câu thơ trên của Bác Hồ.

Bác Hồ làm thơ và thơ Bác Hồ là một hiện tượng văn học độc đáo và hấp dẫn. Từ 1941, sau ba mươi năm bôn ba ở nước ngoài đi tìm “hình của nước” trở về hang Pắc Bó cho đến năm 1969, khi Người từ biệt chúng ta “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” Bác viết khá nhiều thơ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có đến 216 bài, trong đó thơ chữ Hán chiếm hơn hai phần ba. Riêng tập Nhật kí trong tù đã có 133 bài thơ chữ Hán.
Thơ Người có nhiều bài hay. Có những bài rất hay. Không phải vì chúng ta là con cháu nên dễ suy tôn thơ Người. Bè bạn bốn biển năm châu đều ca ngợi. Không dễ gì mà Quách Mạt Nhược, một nhà văn hóa hàng đầu của Trung Quốc khi đọc tập Nhật kí trong tù đã khẳng định có những bài đặt cạnh Tống thi, Đường thi thì củng khó mà phân biệt. Hơn nữa, năm 1990 vừa qua, thế giới đã kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Người với tư cách là một danh nhân văn hóa của nhân loại.

hồ chí minh 3

Gần như không có lĩnh vực nào là vườn cấm đối với hồn thơ của Người. Những đề tài nên thơ như mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông..., Người có thơ đã đành; ngay những đề tài ít nên thơ như cái gậy, cột cây số, một lần truợt suýt sa vào hố... Người cũng đều có thơ mà không phải là những bài thơ không hay. Rồi những đề tài vốn rất kiêng kị với thơ như ghẻ lở, đau bụng... Người cũng có thơ. Người sử dụng thơ trong mọi lĩnh vực: tuyên truyền cách mạng, thù tạc ngoại giao, mừng các cụ phụ lão, khen các cháu thanh niên, nhi đồng, giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng, thăm hỏi bạn bè; cảm ơn kẻ biếu cam, người tặng mứt, tặng tơ... Đồn rằng Người có ý định viết di chúc bằng thơ.

Vậy mà Người luôn luôn phủ định thơ mình. Mở đầu tập Nhật kí trong tù, Người viết:

Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Khi được hói về tập Nhật kí trong tù, một tập thơ viết suốt mười bốn trăng tê tái gông cùm (Tố Hữu), Người đã chân thành trả lời là “...nghêu ngao, vắn tắt ghi lại sinh hoạt của người tù cho khuây khỏa thế thôi, phải thơ phú gì đâu”. Trả lời kí giả Bungari, Blaga Đimitrova về tập thơ này, qua nụ cười dí dỏm, Bác nói rằng Bác không phải là nhà thơ. Trong nhà tù không có việc gì làm nên Người cũng tập ghép thêm vần.

Vậy thì ở đây như có một nghịch lí: Người có thật là một nhà thơ lớn không? Tại sao Người lại thường phủ định thơ mình. Người không ham làm thơ thật chăng? Nếu không ham thì tại sao Người lại làm nhiều thơ đến thế? Hoàn cảnh nào cũng có thơ và đề tài nào cũng làm thơ được?

Muốn tìm hiểu những vấn đề trên đây, phải tìm hiểu con người của Bác, một con người “suốt đời chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính vì ham muốn tột bậc này mà Người từ chối trở thành một nhà thơ, kể cả một nhà văn lớn, tuy Người đủ sức làm việc đó.

Đành rằng làm thơ là có việc lựa chữ, chọn câu. Nhưng hơn cả vấn đề chữ nghĩa, thơ trước hết là tấm lòng. Văn chương thiền cổ sự, thất đắc thốn tâm tư, thơ là cuộc đời (vốn sống); thơ là năng lực cảm thụ (cái đẹp); thơ là vốn văn hóa; thơ là cảm hứng (văn chương hữu thần). Thơ là sự tổng hợp của tất cả các nhân tố nói trên. Bác Hồ có tất cả các nhân tố ấy cho nên hễ làm thơ là dễ có thơ hay. Người xưa nói: cảnh không hẹn đến mà tự đến, nơi không mong hay mà tự hay, chính là để chỉ những trường hợp như vậy.

Chính trong quá trình lăn lộn trong cuộc đấu tranh cách mạng, tự rèn luyện mình trở thành một chiến sĩ cách mạng kiên cường, Bác cũng đã ngoài ý muốn của mình, tạo điều kiện cho mình trở thành một nhà thơ. Đúng như Lục Du, một nhà thơ lớn thời xưa của Trung Quốc, sau một đời làm thơ, năm 85 tuổi dặn con:

Nhữ quả dục học thi
Công phu tại thi ngoại.

(Nếu như con quả muốn học làm thơ thì công phu là ở ngoài việc chữ nghĩa).

Viết bình luận