Phân tích bài thơ Nhớ Đồng của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Nhớ Đồng của Tố Hữu

Tố Hữu hoạt động trong phong trào học sinh ở Huế, bị thực dân Pháp bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế-1939). Vào tù, Tố Hữu sáng tác nhiều bài thơ diễn tả tâm tình của một nhà cách mạng trẻ tuổi, sau này được tập hợp trong phần...

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Tố Hữu là nhà thơ lớn trong thời đại của chúng ta. Với ông, con đường cách mạng cũng là con đường thơ. Năm 1938, mới 18 tuổi, nhà thơ vinh dự trở thành người chiến sĩ cộng sảng của Đảng. Bài thơ Từ ấy vang lên như một tiếng reo vui..

Trong bài thơ Giải đi sớm của Hổ Chí Minh, hình ảnh người tù bị giải đi sớm đã hóa thành nhà thơ đi dưới bầu trời hồng rực rỡ với hồn thơ đang chín ở trong lòng. Qua bài thơ, hãy làm rõ hình ảnh trên

Trong bài thơ Giải đi sớm của Hổ Chí Minh, hình ảnh người tù bị giải đi sớm đã hóa thành nhà thơ đi dưới bầu trời hồng rực rỡ với hồn thơ đang chín ở trong lòng. Qua bài thơ, hãy làm rõ hình ảnh trên

Nhưng lạ kì thay, bài thơ bắt đầu của một chuyến đi đày lại mở ra trong cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ trước vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên. Câu thơ thứ nhất là chuyện dưới đất "gà gáy một lần". Câu thơ thứ hai là chuyện trên...

Bình giảng bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Bình giảng bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh gồm những bài thơ có tính nhật kí, tác giả ghi lại những sinh hoạt trong tù, ghi lại tâm tư, tình cảm của chính tác giả trong những ngày đen tối chốn tù lao, hoặc ghi lại những điều tai nghe mắt thấy....

Phân tích bài Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Phân tích bài Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Bài thất ngôn tứ tuyệt Lai Tân là bài thơ số 97 trong số 133 bài thơ của Ngục trung nhật kí của Hồ Chí Minh. Bài thơ số 98 sau đó, với nhan đề Đáo Liễu Châu, tác giả ghi rõ ngày viết là 9/12/1942, có câu: Mồng chín ta vừa đến Liễu Châu...