Trong truyện ngắn Đời thừa, nhà văn Nam Cao viết:Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình.Suy nghĩ của anh (chị) vể lời văn trên.

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. về kĩ năng

  - Vận dụng được các thao tác lập luận để làm bài văn nghị luận xã hội.

  - Xây dựng được hệ thống luận điểm, luận cứ hợp lí. Lập luận chặt chẽ, thuyết phục người đọc.

  - Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng; diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

giúp đỡ

2. Về nội dung

Học sinh có thể trình bày những suy nghĩ theo nhiều cách khác nhau nhưng cần nêu được những ý chính sau đây:

Giải thích ý nghĩa của câu nói:

  + “Kẻ mạnh”, theo Nam Cao, là người có nhân cách, là người chiến thắng nghịch cảnh, là mẫu người được xã hội trân trọng.

  + “Kẻ mạnh” là người biết giúp đỡ người khác, nâng đỡ người khác .vươn lên, luôn sông vì người khác... 

- Nêu suy nghĩ của bản thân:

  + Quan niệm của Nam Cao về “kẻ mạnh” được diễn đạt qua cách nói hình ảnh: giẫm lèn vai kề khác và giúp đỡ kể kliác trên dôi vai mình.

  + Câu nói đặt trong bốì cảnh của truyện ngắn cũng như trong cuộc sống ngày nay là vấn đề rất xác đáng cho mỗi người, về lẽ sống: Nói lên trách nhiệm của mọi người đốì với cuộc sống. Sức mạnh của con người không chỉ đo bằng cơ bắp mà là phải đo bằng chính tình yêu thương, bằng hành động cao đẹp trong cuộc sống.

Nói lên ý chí, sức mạnh để bản thân vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, bản thân hoàn thiện nhân cách, sẽ được sự yêu mến và lòng tôn trọng của mọi người.

- Bài học rút ra:

  + Biết yêu cuộc sống, biết giúp đỡ, cảm thông mọi người xung quanh. Định hướng cho mình một quan niệm sống tốt đẹp.

  + Phê phán lối sống vị kỉ, giẫm lên cuộc sống người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ của mình.

Viết bình luận