Suy nghĩ của anh (chị) về ý nghĩa được gợi ra từ câu chuyện: Cái Lạnh

cái lạnh

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu kĩ năng

  - Biết kết hợp các thao tác lập luận để làm một bài văn nghị luận xã hội, chủ yếu là nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

  - Ý kiến rõ ràng, thuyết phục.

  - Bố cục chặt chẽ, lập luận thuyết phục, diễn đạt gãy gọn, mạch lạc.

2. Yêu cầu kiến thức

Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng phải đảm bảo những ý cơ bản sau:

a. Ý nghĩa câu chuyện

Trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, con người cần hỗ trợ giúp đỡ nhau. Nếu ai cũng nhỏ nhen, ích kỉ, chỉ giữ lợi ích cho riêng mình mà vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của đồng loại thì họ không chỉ chết về thể xác mà còn chết về tâm hồn.

b. Những suy nghĩ được gợi lên từ câu chuyện trên

  - Cuộc sống không phải bao giờ cũng bằng phảng, toàn những màu hồng. Cuộc sống còn có những khó khăn, gian nan và thử thách mà con người không tự mình giải quyết được.

  - Nếu mọi người biết đoàn kết, giúp đõ' nhau vượt qua khó khăn thì không dẫn đến kết cục đau lòng.

  - Mọi người cần mở lòng ra để hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thử thách, đau khổ.

  - Phê phán thói ích kỉ, nhỏ nhen, vì những lí do không đáng mà dửng dưng, lạnh lùng, vô cảm trước người khác.

  - Khi con người vô cảm trước cuộc sống, trước nỗi đau của đồng loại, họ không chỉ chết về thế xác mà còn chết về tâm hồn.

  - Cần biết cân nhắc, xem xét vấn đề: việc nào nên làm việc nào không nên làm.

c. Rút ra bài học bản thân

  - Hãy mở lòng ra để sống chan hòa, cảm thông, chia sẻ với nỗi đau, khó khăn của người khác.

  - Hãy biết đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Viết bình luận