Thầy tôi là một người rất đặc biệt, trong mỗi vấn đề....của cuộc sống mà không âu sầu bi thương. Từ câu chuvện trên, hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) vể cuộc sống luôn có hai đáp án.

thay giao

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

    - Nắm vững các kĩ năng nghị luận xã hội.

    - Bố cục chặt chẽ, mạch lạc.

    - Hành văn trong sáng, có cảm xúc.

2. Yêu cầu về kiến thức Sau đây là một số gợi ý cơ bản:

    - Câu chuyện ngụ ngôn với hai đáp án khác nhau đã đem lại một bài học sâu sắc về cách nhìn cuộc sông: Cuộc sông không đơn giản một chiều, mà luôn có hai đáp án, đòi hỏi con người phải tư duy, nhận thức và có cách giải quyết khác nhau tùy vào hoàn cảnh thực tế cuộc sống.

    - Nhận thức về tính hai mặt của vấn đề không những giúp con người có tư duy và hành động linh hoạt mà quan trọng hơn là giúp chúng ta có thái độ sống tích cực, phù hợp và hữu ích cho bản thân và cộng đồng.

Viết bình luận