U. Thaccơrê viết: “Cuộc đời này là một tấm gương...giữa hai con đường đó”. Là một thanh niên, anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên?

phản chiếu

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

  - Biết kết hựp các thao tác lập luận để làm bài nghị luận xã hội.

  - Bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, lập luận thuyết phục.

  - Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.

2. Yêu cầu về kiến thức

a. Giải thích ý kiến

  - Gương: cho mỗi người thấy nguyên vẹn hình ảnh phản chiếu của chính mình.

  - Cuộc đời là một tấm gương đặc biệt: không phản chiếu hình ảnh của bạn mà chiếu trả lại bạn cái nhìn của người khác. Mọi cách ứng xử của bạn dù là tiêu cực: chau mày hay tích cực: mỉm cười - đều được đáp trả tương xứng.

  - U. Thaccơrê đưa lời khuyên thanh niên lựa chọn một thái độ sống một cách ứng xử đúng đắn với cuộc đời, với mọi người xung quanh và với chính bản mình.

b. Bàn luận, mở rộng vấn đề

  - Quy luật nhân quả của cuộc sống - gieo nhân nào gặt quả nấy.

  - Mối quan hệ giữa cho và nhận trong cuộc đời mỗi con người.

  - Vấn đề “chọn đường” của thanh niên: thái độ sống, cách ứng xử,... giữa cuộc đời.

c. Bài học

  - Luôn ý thức tự hoàn thiện mình qua hành động, lời nói, cử chỉ,... để được thấy mình hoàn hảo trong tấm gương rộng lớn của cuộc đời.

  - Hãy biết sống đẹp, sống tích cực, biết lạc quan, yêu đời, yêu người để chủ động khúc xạ hình ảnh chính mình vào trong tấm gương cuộc đời.

Viết bình luận