Nêu suy nghĩ của anh (chị) về những vấn đề câu chuyện sau gợi ra: TRIẾT LÍ CỦA ÔNG THỢ MAY

quan sat

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Yêu cầu về kĩ năng

- Biết cách làm một bài văn nghị luận xã hội.

- Bài viết có bố cục hoàn chỉnh, lập luận chặt chẽ, có nêu dẫn chứng minh họa, hạn chế lỗi diễn đạt, chính tả.

2. Yêu cầu về kiến thức

Học sinh có thể tập trung vào những vấn đề sau:

Đây là dạng đề mở nên học sinh có thể trình bày những suy nghĩ của cá nhân trên cơ sở hiểu được chủ đề tư tưởng của câu chuyện. Có thể có những ý như sau:

- Trong cuộc sống rất cần sự quan sát tinh tế, nhạy bén. Đó là cách thức đầu tiên để nhận thức sự việc.

- Trong sự quan sát đó, cũng rất cần rút ra những đặc điểm bản chất của sự việc để từ đó kết quả nhận thức được đầy đủ hơn, chính xác hơn.

- Cần phải biết vận dụng khéo léo những gì đã biết vào những tình huống thực tế, cụ thể; không nên cứng nhắc.

Viết bình luận