Một số thanh niên bất chấp luật lệ giao thông vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, đi vào đường cấm, đi xe hàng ba hàng tư gây tắc nghẽn và tai nạn giao thông. Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến cúa mình đổì với các hiện tượng đó.

an toàn

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Tham khảo các nội dung sau đây và suy nghĩ thêm đế làm phong phú cho bài viết:

- Tắc nghẽn và tai nạn giao thông đang là vấn nạn của xã hội, làm tổn hại đến tài sản vật chất, sức khoẻ và tính mạng của con người.

- Có nhiều nguyên nhân của tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là những người tham gia giao thông, đặc biệt là thanh niên, thiếu ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

- Trách nhiệm và hành động cụ thể của cá nhân để giải quyết vấn nạn này.

Viết bình luận